Szép Ernő: Köszönöm

Köszönöm oh május hogy láttalak

Hogy fulladoztam orgonák alatt

Köszönöm füves nyár a meleged

Melengettél mint édes gyereked

Köszönöm ősz a sárga levelet

A boldogság jött bálba teveled

Tél, tiszta tél, köszönöm halk szavad

Kezemre szállott friss pehely havad

Köszönöm felhők, álmot varrtatok

Álommal engem betakartatok

Köszönöm üdvösséges éj neked

Az égi fényt, a gyémánt éneket

Köszönöm óh csók, hév illat zamat

Hogy itt megested érző ajkamat

Jóságos jóság tündér cseppje, könny

Kóstollak, köszönöm, köszönöm.

.